მოგზაურობა დროში ანუ ფერეიდანი

Giorgi Alaverdashvili
Journey Through the Time or Fereidani
... და ისევ ფერეიდანში
Giorgi Alaverdashvili
... In Fereidani once again
santeli
Onikashvili
Giorgi Alaverdashvili
Giorgi Alaverdashvili
შთაბეჭდილებები, წინადადებები, შენიშვნები
მიმართვა მკითხველისადმი   -   قابل توجه کاربران محترم
საბანკო რეკვიზიტები საიტისთვის - «კეთილი გულით მოძღვნილი»
E-mail: Gugua56@gmail.com